Dysons butik

Kundbetyg och användarvillkor för omdömen

Dessa användarvillkor gäller ditt beteende som rör tjänsten kundbetyg och omdömen, vilken tillhandahålls av Dyson (”CRR”-tjänsten). Vid en eventuell konflikt mellan Dysons integritetspolicy och användarvillkoren skall användarvillkoren gälla avseende CRR-tjänsten.

Genom att skicka innehåll till Dyson intygar och försäkrar du att:

 • du är ensam författare och ägare av därtill hörande immateriella rättigheter,
 • alla ”moraliska rättigheter” som du kan ha till sådant innehåll har du frivilligt avstått,
 • allt innehåll du publicerar är korrekt,
 • du är minst 13 år gammal,
 • innehållet som du tillhandahåller inte strider mot dessa användarvillkor och inte orsakar skada för person eller juridisk person.

Därutöver intygar och försäkrar du att du inte kommer att lägga ut innehåll:

 • som är uppenbart falskt, felaktigt eller vilseledande,
 • som kränker tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter eller rättigheter avseende publicering eller personlig integritet,
 • som strider mot lagar, stadgar, förordningar eller regelverk (inklusive men inte begränsat till exportkontroll, konsumentskydd, orättvis konkurrens, antidiskriminering eller falsk marknadsföring),
 • som är och kan anses vara ärekränkning, förtal, hatiskt, rasistiskt eller religiöst vinklat eller stötande, olaga hot eller trakasseri mot individ, partnerskap eller bolag,
 • som du har fått ersättning för eller belöning av tredje part,
 • som innehåller information med hänvisning till webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktuppgifter eller telefonnummer,
 • som innehåller datavirus, trojaner eller andra potentiellt skadliga program eller filer.

Du accepterar att skydda och hålla Dyson (och dess tjänstemän, chefer, agenter, dotterbolag, joint ventures, medarbetare och tredje parts tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till Bazaarvoice, Inc.) skadeslösa från alla anspråk, krav och skador (direkta eller indirekta) av alla slag och art, kända eller okända, inklusive rimliga advokatkostnader som uppkommer på grund av beteende som bryter mot ovan intygande och försäkran eller någon annan lag, eller som kränker tredje parts rättigheter.

För allt innehåll som du bidrar med beviljar du Dyson en permanent, oåterkallelig, royaltyfri, överlåtbar rätt och licens att använda, kopiera, modifiera, radera i sin helhet, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk, samt sälja, distribuera eller inkorporera sådant innehåll i någon form, medium eller teknik världen över, utan någon ersättning till dig.

Allt innehåll som du skickar in kan användas efter Dysons eget gottfinnande. Dysons förbehåller sig rätten att ändra, korta ned eller radera allt innehåll på Dysons webbplats som Dyson efter eget gottfinnande bedömer strida mot riktlinjerna eller bestämmelser i användarvillkoren. Dyson medger inga rättigheter för dig att via Dyson redigera eller ta bort innehåll som du har publicerat. Betyg och skriftliga kommentarer publiceras i allmänhet inom två till fyra arbetsdagar. Dyson förbehåller sig dock rätten att ta bort eller vägra publicera inlägg efter eget gottfinnande. Du godkänner att du och inte Dyson är ansvarig för innehållet i din publicering. Inget av innehållet som du skickar in skall föranleda någon ansvarsskyldighet för Dyson, dess agenter, dotterbolag, partners eller tredje parts tjänsteleverantörer och deras respektive chefer, tjänstemän och medarbetare.

Genom att uppge din e-postadress i samband med ditt betyg eller omdöme godkänner du att Dyson och dess tredje parts tjänsteleverantörer kan använda din e-postadress för att kontakta dig angående ditt omdömes status och i andra administrativa syften.